Vad vill  GRÖNA KRISTNA?

Andlighet, medmänsklighet och samverkan behövs för att i kyrkans gemenskap kunnabidra till en värld för oss alla och kommande generationer.

Andlighet, medmänsklighet och samverkan behövs för att gemensamt kunna förändra samhället och världen, till en värld för oss alla och kommande generationer.

Om oss

Gröna Kristna är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Svenska Kyrkan.  Gröna Kristna inspireras av de globala gröna rörelserna för miljö, fred, demokrati och rättfärdig fördelning.

Värdegrund

Utan en frisk grön jord som vi vårdar och lever i samklang med kan vi och kyrkan inte leva. Som vi ser det finns den här omsorgen om Guds skapelse, om alltet, invävt i det kristna budskapet. 

Kontakta oss nu!

Medmänsklighet och delaktighet

Gröna Kristna ser som kyrkans viktigaste uppgift att vidga kärleksbudskapet till varandra och allt skapat. Vi vill att kyrkan aktivt hjälper behövande, de socialt, ekonomiskt och kulturellt utsatta, lokalt och globalt. Vi vill att människor oavsett ekonomisk status, ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och kön ska känna sig välkomna i kyrkans alla aktiviteter.

Dialog

Vi vill ha en levande och välkomnande kyrka med religionsdialog, demokratisk fördjupning och delaktighet. Vi vill arbeta för en församling med utökad samverkan och aktivitet med: skolor, bibliotek, sjukhus, åldringsvård, musik-, teater-, kultur- och annat föreningsliv samt hjälporganisationer. Vi vill låta ideella grupper använda kyrkans lokaler till en fri eller låg kostnad.

Andlighet, fred och miljö

Vi ser andlighet som en resurs som kan bidra till lösningar av samhällsproblem. Vi vill att kyrkan, i en värld med olika tros-uppfattningar och  kulturer ska arbeta för fredlig samexistens. Vi vill att kyrkan arbetar, medkännande och aktivt, för en socialt och miljömässigt uthållig utveckling både inom och utom kyrkan.

Vi vill att församlingarnas pengar förvaltas etiskt, så att de aktivt arbetar för en bättre situation för kommande generationer och världens utsatta. Medlen ska inte kunna lånas ut eller fondinvesteras så att de stöder exempelvis vapenindustri, alkohol och tobak, hänsynslös djurhantering eller kärnkraft, vars avfall och utsläpp hotar alla kommande generationer och alla livsformer. 

 I en värld alltmer styrd och präglad av materialism, egoism och  dyrkan av ekonomi och girighet  vill vi istället se människan. Inte främst som  konsument och producent i ett konkurrenssamhälle, utan som andlig -- medkännande och samverkande. Andlighet, medmänsklighet och samverkan behövs för att gemensamt kunna förändra samhället och världen, till en värld för oss alla och kommande generationer.

Historik

Gröna Kristna ställde första gången upp i kyrkovalet 2009 och kom in i sju församlingar inom Stockholms stift. I kyrkovalet 2013 växte vi, kom in i fler församlingar. Inför årets val siktar vi på att även bli representerade i Stockholms stift. Vi är än så länge en liten nomineringsgrupp, men vi är glada för den stora uppskattning vårt arbete får och vi ser framtiden an.

Välkommen till oss!

"Din röst i kyrkovalet på Gröna Kristna är en röst för glädje, engagemang, tolerans och ömsesidig respekt, öppenhet och förnyelse.

Välkommen att engagera dig i Gröna kristna eller att rösta på oss i kyrkovalet.